Δήμος Δομοκού : Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή με 13 θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούµε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, την 22/5/2020 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα:

Θέµα 1o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Θέµα 2o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “∆ΕΝ∆ΡΟ” ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θέµα 3o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ∆ΕΛΤΑ Τ.Κ. ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ

Θέµα 4o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΟΜΟΚΟΥ

Θέµα 5o: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Ν.140/24-02/2020 ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Θέµα 6o: ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Θέµα 7o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΚΟΥΒΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 8KVA (N0) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 42318470 ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΖΙΟΥ

Θέµα 8o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΚΟΥΒΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΑΠΛΑ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΜΟΚΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΪΟΥ)

Θέµα 9o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΚΟΥΒΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΑΠΛΑ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ
ΝΙΚΗΣ)

Θέµα 10o: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ –
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Θέµα 11o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ”

Θέµα 12o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ”

Θέµα 13o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.