Με 36 θέματα η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού.

Συνεδριάζει τη Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 στις 17:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού (17η συνεδρίαση).

 

Τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω:

 

Θέμα 1ο:       Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δομοκού με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 2ο:       Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δομοκού με τον αναπληρωτή του στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με διακριτό τίτλο “ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ” {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 3ο:       Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ” (Σχετ.: Η αριθμ. 6428/178499/23-10-2019  απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 4ο:       Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 5ο:       Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο Ν.Π.Δ.Δ. “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων του Δήμου Δομοκού”   {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 6ο:       Τροποποίηση της  Συστατικής Πράξης της  Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 7ο:       Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο Ν.Π.Δ.Δ. “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων του Δήμου Δομοκού” {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 8ο:       Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 9ο:       Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ” {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 10ο:    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 11ο:    Επανασυγκρότηση της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Τροποποίηση των αριθμ 33 και 50/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 12ο:    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δομοκού (Άρθρο 78 του Ν. 4555/2018) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 13ο:    Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δομοκού (Σχετ.: Η αριθμ. 65/2019 απόφαση του Δημάρχου Δομοκού) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 14ο:    Επικαιροποίηση Μνημονίου Ενεργειών Δήμου Δομοκού για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση φαινομένων Πλημμυρών, Χιονοπτώσεων και Παγετού (Σχετ.: Η αριθμ. 12/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 15ο:    Επικαιροποίηση Μνημονίου Ενεργειών Δήμου Δομοκού για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Σεισμικών φαινομένων (Σχετ.: Η αριθμ. 12/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 16ο:    Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου παραγωγικού εμπορίου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 17ο:    Έγκριση δωρεάς στην ελληνική Αστυνομία (Α.Τ. Δομοκού) οχήματος του Δήμου, τύπου ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 18ο:    Υποβολή αιτήματος για χορήγηση παράτασης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” σχετικά με την προμήθεια εκχιονιστικού μηχανήματος  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 19ο:    Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», συνολικού προϋπολογισμού 22.320,00€ με ΦΠΑ24% {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 20ο:    Έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα Εκκάρας {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 21ο:    Έγκριση 1ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου “Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Δομοκού στο Δήμο Δομοκού για τα έτη 2017 – 2018 (Α΄ Φάση) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 22ο:    Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 23ο:    Έγκριση της αριθμ. 93/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά  στην παροχή εξουσιοδότησης για τις τραπεζικές συναλλαγές του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή (Σχετ.: Η αριθμ. 4/2019 απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 24ο:    Έγκριση της αριθμ. 94/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αποπληρωμή τυχόντων τραπεζικών ενημερώσεων του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή (Σχετ.: Η αριθμ. 5/2019 απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 25ο:    ‘Εγκριση της αριθμ. 95/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης για το Κληροδότημα Κ.Α.  Υφαντή) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 26ο:    Έγκριση της αριθμ. 90/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αποδοχή γνωμοδότησης  σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης με την COSMOTE για το Σταθμό Βάσης 2238 KAITSA {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λαϊνάς Ανδρέας}

 

Θέμα 27ο:    Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Προέδρου της  Κοινότητας Πολυδενδρίου για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στη θέση “ΠΕΡΒΟΛΙΑ” {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 28ο:    Έγκριση της αριθμ. 2/2019 απόφασης του Προέδρου της Κοινότητας Μελιταίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στη θέση “ΑΜΜΟΥΔΕΣ” {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 29ο:    ‘Εγκριση της αριθμ. 2/2019 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Σοφιάδας που αφορά στην μίσθωση δημοτικού αγροκτήματος έκτασης 38.640 τ.μ. στη θέση “ΑΜΜΟΥΔΕΣ” {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 30ο:    Επί αιτήσεως του κ. Καλτσουκαλά Κωνσταντίνου σχετικά με την ανανέωση της μίσθωσης του  Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Κοινότητας Σοφιάδας {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 31ο:    Έγκριση της αριθμ 10/2019 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Δομοκού που αφορά στην εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας,  στη θέση “ΜΑΤΙ” {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 32ο:    Έγκριση της αριθμ. 3/2019 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Ομβριακής σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρου του γηπέδου της Κοινότητας {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λαϊνάς Ανδρέας}

 

Θέμα 33ο:    Έγκριση της αριθμ. 11/2019 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Δομοκού σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών αιθουσών σε συλλόγους {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 34ο:    Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Σοφιάδας που αφορά στον καθορισμό τελών άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2019  {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 35ο:    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Σχετ.: Η Αριθμ. 87/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 36ο:    Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την αριθμ13022/19-04-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τα΄/27-8-2018) και ισχύει (Σχετ.: Η αριθμ 58/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.