Ριζικές αλλαγές στην κατάρτιση -Έρχεται νομοσχέδιο

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Αλλαγές στο “καθεστώς” για την κατάρτιση ετοιμάζει η κυβέρνηση έως το τέλος του τρέχοντος χρόνου.

Κεντρικοί άξονές του θα είναι η αξιολόγηση-πιστοποίηση των παρόχων της κατάρτισης, αλλά και των εργαζομένων οι οποίοι θα καταρτίζονται, καθώς και η άντληση κονδυλίων από τα ΕΣΠΑ (σ.σ. το τρέχον και το επόμενο).

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, το φθινόπωρο θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ένα αρχικό προσχέδιο θα είναι έτοιμο περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Το νομοσχέδιο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, θα βάλει τα θεμέλια για να γίνει πολύ πιο αξιόπιστο το σύστημα της κατάρτισης και της επανακατάρτισης στην Ελλάδα.

Οι βασικές αρχές του νέου συστήματος, όπως ανέφερε ο Υπ. Εργασίας, θα είναι η ποιότητα, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση τόσο των παρόχων της κατάρτισης όσο και των καταρτιζομένων. Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να αξιοποιηθούν οι πόροι του τρέχοντος ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης, και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεσματικά και να ανέβει η επίδοση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο λεγόμενο skills matching (την αντιστοίχιση δηλαδή των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας).

O κ. Χατζηδάκης έχει σημειώσει, μάλιστα, ότι οι χαμηλές επιδόσεις της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα είναι η κύρια αιτία για το φαινόμενο ότι πολλές επιχειρήσεις δεν  βρίσκουν εργαζόμενους, την ώρα που η ανεργία είναι υψηλή.

Aκολουθήστε το mirmidones.gr σε facebook  instagram και YouTube

Τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Ένα βασικό περίγραμμα των αλλαγών στην κατάρτιση περιλαμβάνεται και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Πιο αναλυτικά αυτό προβλέπει:

1. Εθνική Στρατηγική για τη δια βίου μάθηση και το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων

Στόχος είναι η μεταρρύθμιση που στοχεύει στην ριζική αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού.

Η νέα στρατηγική προβλέπει συστηματική και διαρκή αξιολόγηση των παρόχων, συνδέει την αμοιβή τους και την αμοιβή των καταρτιζομένων με πιστοποιημένη από τρίτους απόκτηση δεξιοτήτων και διασφαλίζει τη διαρκή σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Επίσης η μεταρρύθμιση προβλέπει τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες. Συνδεδεμένη επένδυση με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι ένα μεγάλο οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σε νέες δεξιότητες (ψηφιακές, πράσινες και ήπιες) για το εργατικό δυναμικό της χώρας μέσα από ένα στοχευμένο σύστημα ανάλυσης των κενών στις δεξιότητες και των αναγκών κάθε ομάδας στόχου”, όπως αναφέρεται στο εν λόγω Σχέδιο.

2. Μεταρρύθμιση και ανάπτυξη του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ

Το Σχέδιο Ανάκαμψης αναφέρει πως “ο στόχος της μεταρρύθμισης του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι να ενισχυθούν οι Σχολές Μαθητείας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-Ανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών (με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων και των εργοδοτών) για την ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

-Νέο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθηση της προόδου των μαθητών στην αγορά εργασίας. Απλοποίηση μαθησιακών διαδικασιών και ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακό περιεχόμενο εκπαίδευσης”.

3. Εκσυχγρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ

“Στόχος είναι εκσυγχρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους του ΟΑΕΔ, με έμφαση κυρίως στην απόκτηση βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων”, σημειώνεται.

Μεταξύ άλλων, στο σχέδιο ανάκαμψης, περιλαμβάνονται:

-“Η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών.

-Η βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

– Η προώθηση συνεργασιών με άλλους ενδιαφερόμενους/ παρόχουςκατάρτισης, ιδίως Πανεπιστήμια.

Επίσης προωθείται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ΛΑΕΚ για τη χρηματοδότηση των εταιρειών σε προγράμματα κατάρτισης”.

4. Μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στο ίδιο Σχέδιο σημειώνεται πως “επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιταχύνοντας την εφαρμογή του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε στο τέλος του 2020. Η μεταρρύθμιση αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

-Την ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) και πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ).

-Την ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακών εξετάσεων, πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης (e-learningκαι αντίστοιχης ψηφιακής βιβλιοθήκης) και ανάπτυξη και πιστοποίηση 200 επαγγελματικών προφίλ στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας”.

Τι προτείνει η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη

Σημειώνεται πως η έκθεση της “επιτροπής Πισσαρίδη” σε σχέση με το θέμα της κατάρτισης προτείνει τη διαπίστευση κέντρων κατάρτισης.

Σύμφωνα με την έκθεση,  ο ΟΑΕΔ, σε συντονισμό με εκπροσώπους των εργοδοτών, είναι υπεύθυνος για την παροχή διαπίστευσης των ιδιωτικών κέντρων κατάρτισης στα οποία πρόκειται να εκπαιδευτούν οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι. Θα πρέπει, επίσης, να παρέχει καθοδήγηση για τις ανάγκες κατάρτισης που υπάρχουν, και πάλι σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα.

Όσον αφορά τις βασικές παραμέτρους για τη διοργάνωση της κατάρτισης προτείνεται από την “επιτροπή Πισσαρίδη” να είναι ως εξής:

-“Η κατάρτιση διεξάγεται από ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης ικανά να προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε μια σειρά αντικειμένων από μηχανικούς αυτοκινήτων, φιλοξενία, διάφορες προσωπικές υπηρεσίες (π.χ. κομμωτικής),έως τεχνικούς πληροφορικής. Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για τη διαπίστευση αυτών των εκπαιδευτικών κέντρων.

-Το πρόγραμμα  συνδυάζει εξάμηνη θεωρητική εκπαίδευση σε ένα αντικείμενο της επιλογής του εκπαιδευόμενου, ακολουθούμενη από πρακτική άσκηση στην αγορά την οποία θα βρίσκει για τον εκπαιδευόμενο το κέντρο κατάρτισης. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι ουσιαστική και να οδηγεί σε συγκεκριμένες δεξιότητες που να μπορούν να πιστοποιηθούν.

-Η κατάρτιση χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους. Η αποζημίωση των κέντρων κατάρτισης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα εξαρτάται από την ολοκλήρωση από τον εκπαιδευόμενο διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, καταβάλλεται ένα ποσό από τον ΟΑΕΔ μετά την επιβεβαιωμένη ολοκλήρωση και πιστοποίηση, περαιτέρω αποζημίωση καταβάλλεται για την τοποθέτηση σε θέση πρακτικής άσκησης και την ολοκλήρωση αυτής, περαιτέρω αποζημίωση καταβάλλεται για την εύρεση θέσης εργασίας, και τέλος καταβάλλεται ένα bonus σε περίπτωση διατήρησης από τον καταρτισθέντα της θέσης εργασίας για 6 μήνες.

-Οι άνεργοι  λαμβάνουν επίσης ένα ποσό έναντι του κόστους διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην τάξη η κυβέρνηση καλύπτει την αμοιβή των εργαζομένων με ποσό που καλύπτει τα βασικά έξοδα διαβίωσης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι άνεργοι αμείβονται από την κυβέρνηση με τον κατώτατο μισθό. Η επιχείρηση στην οποία κάνουν την πρακτική άσκηση δεν πληρώνει κάτι για τις υπηρεσίες του εργαζομένου, δεσμεύεται όμως να ενσωματώσει τον καταρτιζόμενο στο πρόγραμμα εργασιών της επιχείρησης βάσει των προσόντων του. Οι επιχειρήσεις θα παρακολουθούνται από τον ΟΑΕΔ.

-Δεδομένου ότι η πληρωμή των κέντρων κατάρτισης γίνεται με βάση τα αποτελέσματα που αυτά επιτυγχάνουν, τα κέντρα θα πρέπει να αξιολογούν εάν οι καταρτιζόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα και να επιλέγουν αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν. Όσοι δεν γίνονται δεκτοί παρακολουθούν ένα ενισχυτικό πρόγραμμα για να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για απασχόληση (κοινωνικές δεξιότητες, τεχνική συνέντευξης, παρουσίαση, συνέπεια κλπ.).Πράγματι, η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντικά αποτελέσματα για όσους βρίσκονται στα όρια της αγοράς εργασίας. Έτσι, παρότι οι κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να αποτελούν μέρος οποιουδήποτε προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, η σημασία τους είναι ιδιαίτερα αυξημένη για την ομάδα με τις χαμηλότερες δεξιότητες.

Τα ενισχυτικά αυτά προγράμματα διοργανώνονται από την κυβέρνηση. Μετά την ολοκλήρωση τους, τα άτομα επίσης θα τοποθετούνται για πρακτική άσκηση.

Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα τους προσφέρεται η επιλογή να εργαστούν σε εθελοντικό τομέα. Σημαντικό στοιχείο του παραπάνω προγράμματος είναι ο ορισμός των κριτηρίων επιλεξιμότητας για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης.

Τέτοια προγράμματα πρέπει να απευθύνονται σε ομάδες ευρύτερες των ανέργων και να περιλαμβάνουν για παράδειγμα άτομα με χαμηλά εισοδήματα –δηλαδή εισοδήματα κάτω από ένα όριο που θα οριστεί”.

ΠΗΓΗ: www.capital.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.