Ο χειρότερος και πιο κατεστραμμένος δρόμος του Δημου Δομοκου

Τον τίτλο του χειρότερου και πιο επικίνδυνου δρόμου διεκδικεί ο επαρχιακός οδικός άξονας που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Δομοκό

Περισσότερα