Χαμηλές οι αποδόσεις για τα σκληρά, παγιώνεται η τάση ανόδου σε τιμή παραγωγού

Μειωμένες αποδόσεις και μεταβροχικά άσπρα στάρια στηρίζουν το σενάριο για ανοδική κινητικότητα στην εγχώρια αγορά σκληρού, αφού οι πρώτες ποιότητες

Περισσότερα