Τι πρέπει να προσέχουν όσοι υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση της εστίασης

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στην δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης» είτε για

Περισσότερα