Παρατείνεται για 4 μήνες η ισχύς των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης υποψήφιων οδηγών

Παρατείνεται για τέσσερις μήνες η ισχύς των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ) των υποψήφιων οδηγών που είχαν εκδοθεί από την 1η

Περισσότερα