Τα χρυσαφένια βοσκοτόπια της Αγόριανης και ο νόμος της σιωπής που έχει επιβάλει το συνδικάτο

Άρθρο του agronews.gr και της εφημερίδας Αγροέκφραση    <<Ως συνιδιοκτήτης του Ιδιωτικού δάσους Αγόριανης που αριθµεί σε έκταση 54.000 στρεµµάτων,

Read more

Πόνος, κλάμα και οδυρμός η ανάρτηση των προσωρινών δικαιωμάτων ενίσχυσης

      Δεν βγήκε σε καλό το πολύ μαγείρεμα των νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, με βάση την πρώτη εικόνα

Read more