Ως 30 Νοέμβρη διόρθωση αιτήσεων ΟΣΔΕ μέσω διοικητικών πράξεων

Την 30η Νοεμβρίου 2016 και μάλιστα αυστηρά ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης και διόρθωσης των Ενιαίων

Περισσότερα