Ζημιές σε καλλιέργειες, ψαλίδισμα ενισχύσεων και οι νέες φουρτούνες στην ελληνική γεωργία που μένει ακυβέρνητη

Πολλά τα ζητήµατα που µεταφέρουν στον αγροτικό κόσµο τεράστιες ανησυχίες. Μειώνονται ενισχύσεις και μένουν πίσω οι πληρωμές. Οι εκτεταµένες καταστροφές στις δενδρώδεις

Read more