Βγήκαν οι πίνακες με τους επιτυχόντες για την πανεπιστημιακή αστυνομία

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε σήμερα τους πίνακες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καθώς και αυτών που δεν τα

Read more