Σήμα για προπωλήσεις με τιμή άνω των 55 λεπτών στο σύσπορο δίνουν οι αγορές

Με το βλέμμα στραμένο στους χρηµατιστηριακούς δείκτες βρίσκονται τις τελευταίες ηµέρες οι παραγωγοί βάµβακος στη χώρα, αναµένοντας την αγορά να

Read more