Χωρίς αδειοδοτήσεις αιτήματα πληρωμής β’ δόσης Νέων Αγροτών

Τη δυνατότητα τα αιτήματα πληρωμής β’ δόσης Νέων Αγροτών (εντάξεις 2017) να υποβάλλονται χωρίς την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων και χωρίς

Read more