14η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα και στην Λαμία

14ηΕυρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 Πανελλαδικά δραστηριοποιούνται 34 πόλεις, με την συνδιοργάνωση6 Περιφερειών, ενώ, συμμετέχουν 41 νυκτερινά

Read more