ΑΕΠ: Αύξηση 4,4% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2020

Και μείωση 2,3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε σχέση με το αντίστοιχο 1ο τρίμηνο του 2020 Αυξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

Περισσότερα